SCAN COIN 1102 Dvostruka Lampa       

Detektor Falsifikovanih Novčanica

 

SC 1102 predstavlja kombinaciju  svetlosne ploče sa normalnim svetlom i ultraljubičastom lampom. To je univerzalni instrument koji omogućava uspešnu i brzu proveru većine banknota, čekova, ID-kartica i sl.

            Današnje fotokopir mašine su toliko usavršene da, nažalost, omogućuju, čak i amaterima, da vrlo lako naprave falsifikovane banknote i čekove. Shodno tome pojave falsifikovanih banknota su sve učestalije. Možemo reći da je SC 1102 vrlo uspešno sredstvo u borbi protiv falsifikovanja.

            Postoji nekoliko sigurnosnih mera, koje se mogu detektovati pri vršenju provere ispravnosti banknota, ID-kartica i sl.:

-         vodeni žig,

-         zaštitna nit u banknotama,

-         fluorescentno kolor štampanje,

-         kvalitet papira.

 

Vodeni žigovi i zaštitne niti se nabolje proveravaju ako se koriste tehnike transparentosti na svetlećoj ploči. Fluorescentne boje su vidljive samo u slučaju ako su osvetljene sa specijalnom vrstom ultraljubičastog zraka. Banknote ne svetle pri tom kao npr. običan beli papir.

Treba na kraju istaći da, ako ne postoji mogućnost provere ispravnosti novčanice, ne možete biti sigurni da li se radi o falsifikatu ili o ispravnoj novčanici. SC 1102 daje Vam odgovor na to.

 

 

 

Tehnička Specifikacija

Širina    240 mm/9.4¨

Dubina  111 mm/4.4¨

Visina   130 mm/5.1¨

Težina   0,8 kg/1.7 lbs

Napajanje  110/220 V (Adapter)

Snaga  11 W