Sve informacije u vezi Ei/Oliveti kasa mo×ete videti OVDE

 

        Sve informacije u vezi SHARP kasa mo×ete videti OVDE

 

       Sve informacije u vezi kasa GENEKO vidite OVDE

 

       Sve informacije u vezi PIN PAD i POS terminala vidite OVDE